Participa

Des d’aquí es canalitzen les opinions i aportacions al procés de redacció del Pla especial de les Gavarres. Posem a la teva disposició diversos recursos participatius:

  • enquesta electrònica (TANCADA)
  • enquesta dirigida a persones residents i propietàries dins l’àmbit del Pla especial (TANCADA)
  • sistema d’informació geogràfica participatiu
  • bústia electrònica

A més, hi haurà tallers de treball i reunions informatives al llarg del procés de redacció del pla:

  • un taller de diagnosi, percepció i formulació d’alternatives o desitjos
  • un taller per prioritzar objectius, definir propostes i debatre sobre la proposta del Pla especial

Accedint al calendari podràs anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions.